Số thứ tự

ទីមួយ

( thi muôy )

thứ nhất

ទីពីរ

( thi phi )

thứ hai

ទីបី

( thi bi )

thứ ba

ទីបួន

( thi buôn )

thứ tư

ទីប្រាំ

( thi pram )

thứ năm

ទីប្រាំមួយ

( thi pram muôy )

thứ sáu

ទីប្រាំពីរ

( thi pram phi )

thứ bảy

ទីប្រាំបី

( thi pram bi )

thứ tám

ទីប្រាំបួន

( thi pram buôn )

thứ chín

ទីដប់

(thi đop)

thứ mười

ទីដប់មួយ 

(thi đop muôy)

thứ mười một

ទីដប់ពីរ 

(thi đop phi)

thứ mười hai

ទីដប់បី 

(thi đop bi)

thứ mười ba

ទីដប់បួន 

(thi đop buôn)

thứ mười bốn

ទីដប់ប្រាំ 

(thi đop pram)

thứ mười lăm

ទីដប់ប្រាំមួយ

( thi đop pram muôy )

thứ mười sáu

ទីដប់ប្រាំពីរ

( thi đop pram phi )

thứ mười bảy

ទីដប់ប្រាំបី

( thi đop pram bi )

thứ mười tám

ទីដប់ប្រាំបួន

( thi đop pram buôn )

thứ mười chín

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 7060 - 028 3622 8849

Email: info@hoctiengcampuchia.com

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat