Học phí

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ CĂN BẢN

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

LỚP CẤP TỐC
108 giờ - 12 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

Căn bản

13,500,000

12,150,000 10,800,000

LỚP THƯỜNG
36 giờ - 8 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Căn bản 1

4,500,000

4,050,000 3,600,000
Căn bản 2

4,500,000

4,050,000 3,600,000
Căn bản 3 4,500,000

4,050,000

3,600,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
90 giờ - 10 tuần/khóa, 3 buổi/tuần, 3h/buổi

Trung cấp 1 - 2

9,600,000

8,640,000 7,680,000

Trung cấp 3 - 4

9,600,000 8,640,000 7,680,000

THƯỜNG
45 giờ - 10 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Trung cấp 1

4,800,000

4,320,000 3,840,000
Trung cấp 2

4,800,000

4,320,000 3,840,000
Trung cấp 3 4,800,000

4,320,000

3,840,000

Trung cấp 4

4,800,000 4,320,000 3,840,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

CẤP TỐC
135 giờ - 15 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

Cao cấp

16,500,000

14,850,000 13,200,000

THƯỜNG
45 giờ - 10 tuần/khóa,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Cao cấp 1

5,500,000 4,950,000 4,400,000

Cao cấp 2

5,500,000 4,950,000 4,400,000

Cao cấp 3

5,500,000 4,950,000 4,400,000

Để nhận học phí và ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat