Lịch khai giảng

 Trình độ

Thời gian khóa học

Lịch khai giảng

Lớp thường
(3 buổi/tuần - 1g30p/buổi)

Lớp cấp tốc
(3 buổi/tuần -  3 giờ/buổi)

Căn Bản

Tổng số: 24 tuần - 108 giờ

Cấp độ Căn Bản 1

8 tuần - 36 giờ 

Cấp độ Căn Bản 2

8 tuần - 36 giờ 

Cấp độ Căn Bản 3

8 tuần - 36 giờ

Cấp tốc Căn bản

12 tuần - 108 giờ
 

Khóa học tiếng Campuchia các trình độ Căn bản, Trung cấp, Cao cấp khai giảng liên tục các tuần trong tháng.

Để biết thêm Lịch khai giảng chi tiết và đăng ký khóa học, vui lòng liên hệ hotline:
1900 7060
028 3622 8849

Trung cấp

Tổng số: 40 tuần - 180 giờ

Cấp độ Trung Cấp 1

10 tuần - 45 giờ

Cấp độ Trung Cấp 2

10 tuần - 45 giờ 

Cấp độ Trung Cấp 3

10 tuần - 45 giờ

Cấp độ Trung Cấp 4

10 tuần - 45 giờ

Tổng số: 20 tuần - 180 giờ

Cấp tốc Trung Cấp 1 - 2

10 tuần - 90 giờ

Cấp độ Trung Cấp 3 - 4

10 tuần - 90 giờ

Cao cấp

Tổng số: 30 tuần - 135 giờ

Cấp độ Cao Cấp 1

10 tuần - 45 giờ

Cấp độ Cao Cấp 2

10 tuần - 45 giờ

Cấp độ Cao Cấp 3

10 tuần - 45 giờ

Cấp tốc Cao cấp

15 tuần - 135 giờ
 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat